ติดต่อเรา

แบบฟอร์มการของรับเอกสาร / แบบฟอร์มการติดต่อ

เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความสนใจบริษัทฯและเครื่องจักรของเรา
กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

 • This site uses SSL digital certificates issued by Comodo Japan.

กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์ * ให้ครบถ้วน

  1. เลือกสิ่งที่คุณสนใจ / ต้องการ *

  2. เลือกเครื่องจักรที่คุณสนใจ *

  สำหรับการอบแห้ง
  สำหรับการผสม
  สำหรับการระเหย
  สำหรับการฆ่าเชื้อ

  3. กรุณากรอกรายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการของคุณ *

  ข้อความ

  4. กรุณากรอกข้อมูลเพื่อการติดต่อกลับ

  กลุ่มธุรกิจ / กลุ่มอุตสาหกรรม *
  ชื่อ-นามสกุล *
  ชื่อบริษัทของคุณ *
  แผนกงาน *
  ประเทศ *
  ที่อยู่
  ที่อยู่ (อำเภอ/เขต/แขวง) *
  ที่อยู่ (จังหวัด) *
  รหัสไปรษณีย์ *
  Email *
  Email (confirm)
  เบอร์โทรศัพท์ *
  เบอร์โทรสาร

  Reset 

  นโยบายความเป็นส่วนตัว
  • ท่านยินยอมให้ทางบริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้น เพื่อใช้สำหรับการติดต่อกลับ
  • บริษัทฯจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน เพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูล